ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาธรรมสังเวช (ศาลาสวดศพ) ถวาย วัดหน้าเขื่อน

Spread the love

ขณะนี้ทางวัดอยู่ในช่วงก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช แต่ปัจจุบันทางวัดหน้าเขื่อน จ.ชัยภูมิ เพื่อใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลตามประเพณี จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาธรรมสังเวช เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามประสงค์ต่อไป 

จึงขออนุโมทนาบอกบุญมายังคณะศรัทธาผู้ใจบุญทุกๆท่านร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธา เพื่อให้งานบุญในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ร่วมบุญเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาธรรมสังเวช
ตารางเมตรล่ะ 250 บาท (หรือตามกำลังศรัทธา)

โดยมีรายระเอียดดังต่อไปนี้
– เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาธรรมสังเวช (ศาลาสวดศพ)
– ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร (ภายในอาคาร) และรอบภายนอกอาคาร รวม 176 ตารางเมตร
– งบประมาณการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช ประมาณ 44,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ภาพตัวอย่างต้นแบบ สร้างจริงมีการปรับปรุงขนาด และความกว้างเพิ่มเติม

โดยสามารถร่วมบุญได้ที่…
ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกโนนไฮ
เลขบัญชี 500-052871-0
ชื่อ พระธนนท์ ธมฺมสาโร
โทร 082-8672501
อีเมลล์ [email protected]

h6073ed2.jpg