ขอเชิญร่วมบุญสร้างห้องน้ำถวายว​ัดที่แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว

Spread the love

“ขออนุญาติบอกบุญญาติโยม”
ขอเชิญร่วมบุญ สร้างห้องน้ำถวายวัด ชัยมงคุน และวัดบ้านบัว เมืองคำ แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว วัดละ 3 ห้อง จำนวน 6 ห้อง งบ.. 60,000-ห้องละหมื่นบาท ไม่ได้จ้างช่าง พระสงฆ์และญาติโยมจะทำเอง ซึ่งเป็นวัดที่กำลังพัฒนา ตอนนี้ทั้งวัดมีห้องน้ำห้องเดียว เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ร่วมพัฒนา..เพื่อความสะดวกของผู้มาทำบุญและผู้สืบทอด พุทธศาสนาต่อไป..(หากเราทำบุญร่วมกับคนอื่นต่อไปภายหน้า เราก็จะมีกินมีใช้และรวยเหมือนกับคนอื่น)
*~คนฉลาดย่อมรู้จัก การสร้างบุญ ทาน ให้เหมาะสมกับฐานะของของตน ทำโดยสมำเสมอควบคู่กับการ สำรวม กาย วาจา ใจ ให้อยู่ในศีลธรรม.~*

ติดต่อสอบถามพระผู้ประสานงาน: โทร 082-3790832 พระอาจารย์สุริยัน โสภโน E-mail: [email protected]
เบอร์โทรวัดชัยมงคุน +8562059623531 พระอาจารย์สายพริก
เบอร์โทรวัดบ้านบัว +8562099172737 พระอาจารย์ศรเพชร (โทรข้ามประเทศ)

บัญชีร่วมทำบุญ
เลขที่ 315-0-60672-1
ชื่อบัญชี พระสุริยัน โสภโน ธนาคารกรุงไทย

h2b2033f.jpg

h6ca2219.jpg

h76da302.jpg