ขอเชิญร่วมบุญปั้นพ่อขุนหลวงวิล​ังคะ สูง ๑.๘๐ เมตร

Spread the love

ด้วยวัดสันทราย จะประกอบพิธีปั้นพ่อขุนหลวงวิลังคะ สูง ๑ เมตร ๘๐ เซนติเมตร ประทับไว้ ณ บ่อนํ้ามนต์วัดสันทราย งบประมาณการปั้น ๖๐,๐๐๐ บาท ด้วยเหตุนี้จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบูญตามจิตศรัทธา ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาไชยปราการ ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อการเผยแผ่ศีลธรรมวัดสันทราย เลขบัญชี 545 – 0 – 14343 – 5 ติดต่อสอบถาม พระครูวรสุตเขต โทร. ๐๘๙ – ๘๕๒๓๔๙๘