ขอเชิญร่วมบุญบูรณะและซ่อมแซมพร​ะอุโบสถและพระเจดีย์ วัดจากแดง พระประแดง สมุทรปราการ

Spread the love

#ร่วมบุญร่วมแชร์เป็นธรรมทาน
#ขอเชิญร่วมบุญบูรณะและซ่อมแซมพระอุโบสถ
และพระเจดีย์วัดจากแดง
ทำบุญค่าซ่อมโบสถ์ ซ่อมเจดีย์ โอนเข้าบัญชี
วัดจากแดง ธ.กรุงศรี/พระประแดง
เลขที่ 037-1-43270-6
เบอร์สอบถามข้อมูล
02-464-1122

hf0729a5.jpg

h47a22b3.jpg