ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่า 9 วัด

Spread the love

ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่า 9 วัด

วัดที่จะร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อดำรงพระพุทธศาสนาในต่างแดน มีวัดไทยดังนี้.-
1. ศูนย์ปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลภูริปาโล ถนนบายพาส พุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
2. วัดไทยนาลันทา เมืองนาลันทา
3. วัดไทยกุสาวดี เมืองกุสินารา
4. วัดไทยนวราชรัตนาราม 960
5. วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
6. วัดจีนสารนาท เมืองพาราณสี
7. วัดไทยไวสาลี เมืองไวสาลี
8. วัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนา
9. วัดพุทธวิหาร เมืองคยา อินเดีย

หมดเขตร่วมบุญ 19 กุมพาพันธ์ 2559 จ้า

ธนาคารกสิกรไทย
สาขาบิ๊กซี ราชบุรี
ชื่อบัญชี พระสรไกร ปัญญาธโร
เลขที่บัญชี 518-2-28750-6

ติดต่อสอบถามโทร
พระสรไกร
062-995-1459