ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐิน-ผ้าป่า วัดเกริ่นกฐิน ลพบุรี

Spread the love

ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐิน-ผ้าป่าสามัคคี
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 13.59 น.
ณ วัดเกริ่นกฐิน จังหวัดลพบุรี