ขอเชิญร่วมบุญถวายโลงเย็น สงเคราะห์วัดห่างใกล

Spread the love

ด้วยพระอธิการบัญชา มหาวายาโม เจ้าอาวาสวัดสองเปย ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดาร ได้มีเมตตาต่อพระสงฆ์ พุทธศาสนิกชนชาวบ้านโดยทั่ว บัดนี้พระเดชพระคุณท่านได้มีการจัดตั้งกองุญกรณีพิเศษ เพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์แก่ ญาติโยมในถิ่นทุรกันดาร โดยจัดตั้งกองบุญถวายโลงเย็นแด่วัดป่าภูตะเคียน ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยอาศัยหนังสือลายลักษณ์อักษรจากผู้ใหญ่บ้าน บ้านเพีย ขอความอนุเคราะห์มายังศูนย์ช่วยเหลือฯ

ในนามเหล่าศานุศิษย์ของพระเดชพระคุณพระอธิการัญชา มหาวายาโม ขอบอกบุญมายังสาธุชนได้ร่วมบุญโดยทั่ว โดยจัดตั้งกองบุญจำนวน ๓๒ กองบุญ กองบุญละ ๑,๙๙๙บาท 

สมทบกองบุญหรือจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ พระอธิการบัญชา มหาวายาโม เจ้าอาวาสวัดสองเปย
สอบถามโทร 084-7020194หรือส่งอีเมล์ มาที่สำนักงานศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดาร
[email protected]
โดยท่านสามารถ โอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่ บัญชี พระบัญชา มหาวายาโม (ศูนย์ช่วยเหลือฯ)
ธ.กรุงไทย สาขาอำเภอน้ำปาด เลขที 5370072655 ประเภทออมทรัพย์
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

สามารถร่วมบุญได้ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖