ขอเชิญร่วมบุญถวายผ้าพระกฐิน ปี ๒๕๖๑ ณ วัดป่านาคำน้อย

Spread the love

ขอเชิญร่วมบุญถวายผ้าพระกฐิน ปี ๒๕๖๑ ณ วัดป่านาคำน้อย

เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดป่านาคำน้อย

ในวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินโดยเสด็จพระกุศล

ผ่านเลขที่บัญชี 421-006947-4

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศูนย์การค้าเอ็นอาร์คอมเพล็กซ์

ชื่อบัญชี วัดนาคำน้อย เพื่อทอดผ้าพระกฐิน ปี 2561