ขอเชิญร่วมบุญต่ออายุสถานีวิทยุเสียงธรรมดอยช้าง

Spread the love

ขอเชิญร่วมบุญต่ออายุสถานีวิทยุเสียงธรรมดอยช้าง
เป็นมหาธรรมทาน ออกอากาศทุกวันได้บุญทุกวัน
โดยร่วมซื้อแบตเตอรี่(deep cycle ขนาด135k จำนวน 20ลูกราคาลูกละ 6,200บาท) 
เพื่อใช้ในการออกอากาศเสียงธรรมจากวัดป่าบ้านตาด 
เนื่องจากแบตฯชุดเก่าใช้มานานกว่า 5 ปีจึงเสื่อมตามอายุ 
สามารถโอนร่วมบุญได้ที่ 
บัญชี ธ.กรุงเทพ 
ชื่อบัญชี :พระณยศ จิตตวโร 
เลขที่บัญชี :707 006 7041 

…………………………………….
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่ง ซึ่งเป็นที่คุ้นหูคุ้นใจคนจำนวนมาก คือบทที่ว่า.. “สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ แปลความว่า การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง” เพราะพุทธศาสนานิกชนจำนวนไม่น้อย มีศรัทธาเชื่อในคุณแห่งการให้ธรรมเป็นทาน จึงแม้สามารถก็จะพากันพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน ซึ่งเชื่อว่าเหนือการให้ทั้งปวง ซึ่งจักเป็นบุญเป็นกุศล ยิ่งกว่าบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานอื่นทั้งปวง นี้เป็นการถูก เป็นการดี เพราะการเผยแพร่ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นความดีอย่างยิ่ง ยิ่งผู้ได้รับนำไปปฏิบัติก็จะยิ่งเป็นการดีที่สุด

เพราะการปฏิบัติธรรม ทรงธรรม ตั้งอยู่ในธรรม เป็นการนำให้ถึงความสวัสดีอย่างแท้จริง และไม่เพียงเป็นความสวัสดีเฉพาะตนเองเท่านั้น ยังสามารถแผ่ความสวัสดีให้กว้างไกลไปถึงผู้เกี่ยวข้องได้มากมาย
กล่าวได้ว่า ผู้มีธรรมเพียงคนเดียว ย่อมยังความเย็นความสุขให้เกิดได้เป็นอันมาก ตรงกันข้ามกับผู้ไม่มีธรรม…แม้เพียงคนเดียว ก็ย่อมยังความร้อนความทุกข์ให้เกิดได้เป็นอันมาก
การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง
………………………………………………….
สถานีวิทยุเสียงธรรมดอยช้างก่อตั้งและเริ่มทำการออกอากาศตั้งแต่วันที่27เม.ย.2557
นับเป็นสถานีวิทยุเสียงธรรมเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาไม่ถึง ด้วยสถานีตั้งอยู่บนยอดดอยช้าง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง1840เมตร จึงเหมาะแก่การส่งสัญญานวิทยุกระจายเสียงให้สามารถส่งได้ในระยะทางกว้างไกลขึ้นมากกว่าปรกติ แต่ด้วยเราไม่มีระบบกระแสไฟฟ้า จึงใช้ระบบพลังงานจากแสงอาฑิตย์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถานีวิทยุ โดยเก็บพลังงานไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์24v จำนวน24แผงและแบตเตอรี่deep cycle ขนาด135k จำนวน 36 ลูก เพื่อใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าทำการถ่ายทอดส่งสัญญานวิทยุกระจายเสียงจากสถานีแม่ข่ายวัดป่าบ้านตาดตั้งแต่เวลา05.00 ถึงเวลา 23.00นเป็นประจำทุกวัน แต่ด้วยแบตตารี่จำนวน 24 ลูกนั้นจัดหาตั้งแต่ปี57 นับเป็นเวลา5 ปีแล้วทำให้เสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานไม่อาจเก็บกระแสไฟฟ้าได้มีประสิทธิภาพ ทางสถานีจึงต้องใช้เครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าโดยใช้น้ำมันในช่วงกลางคืนตลอดมา ซึ่งใช้จ่ายค่าน้ำมันเดือนละกว่า 240 ลิตรต่อเดือน ด้วยเหตุดังกล่าวทางสถานีวิทยุเสียงธรรมจึงใคร่ขอเชิญชวนทุกๆท่านร่วมกันสืบสานปณิธานองค์หลวงตาพระมหาบัว ญานสัมปันโน ในการเผยแผ่ธรรมเป็นทาน ด้วยการร่วมกันจัดหาแบตตารี่ deep cycle ขนาด135k จำนวน20 ลูกราคาลูกละ 6,200 บาท ทดแทนของเดิมที่หมดอายุการใช้งาน 
สามารถร่วมบุญได้โดยโอนร่วมบุญได้ที่
ธ.กรุงเทพ ชื่อบัญชี : พระณยศ จิตตวโร 
เลขบัญชี : 7070067041 
สอบถามเพิ่มเติม โทร 0874902214
หมายเหตุ ; ผู้ร่วมบุญตั้งแต่1,000บาท สามารถขอใบอนุโมทนาจากมูลนิธิเสียงธรรม(วัดป่าบ้านตาด)ได้โดยแจ้งในกล่องข้อความ facebook พระณยศ จิตตวโรhttps://www.facebook.com/phranyos