ขอเชิญร่วมบุญติดมุ้งลวด สำนักสงฆ์วังหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

Spread the love

สำนักสงฆ์วังหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
กำลังเตรียมศาลาอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน
กำลังจะติดตั้งมุ้งลวดกันยุงที่เป็นช่องๆ
มีกรอบ ๔ เหลี่ยม กว้าง ๙๕ ซ.ม.ยาว ๑๗๕ ซ.ม. ๕๐ บานๆ ละ ๖๐๐ บาท

โอนปัจจัยร่วมบุญ
ธ.กสิกรไทย
ชื่อ พระมหาชัยฟ้า ธัญญกุโล
ออมทรัย์เลขที่ 005-1-35097-9

สอบถามเพิ่มเติม
พระมหาชัยฟ้า ธัญญกุโล,ดร.โทรฯ 083-0639230
ประธานสงฆ์สำนักสงฆ์วังหิน
ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

h48652af_2018-03-20.jpg

hb2bcb93_2018-03-20.jpg

h49787d0.jpg

h29a9071.jpg