ขอเชิญร่วมบุญช่วยเหลือสร้างอาค​าร ครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.สันทราย จ.เชียงใหม่

Spread the love
hb292ce8.jpg

ขอเชิญร่วมบุญช่วยเหลือสร้างอาคาร ครุภัณฑ์การแพทย์
โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมบุญได้ที่
ธ.กรุงไทย สาขาแม่โจ้ เลขที่บัญชี 375 059 7855
ชื่อบัญชี กองทุนโรงพยาบาลสันทราย