ขอเชิญร่วมบุญงานกฐินสามัคคีวัดในศูนย์ปางมะผ้า เพื่อสร้างวิหารให้เสร็จในปี 2557

Spread the love

ที่มา : ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ความพยายามสร้างมา 7 – 8 ปี
เนื่องจากขาดแคลนปัจจัยได้แต่ทำไปเรื่อยๆ ไม่แล้วเสร็จเสียที

ปัจจุบัน : งานก่อสร้างวิหารมีความคืนหน้าได้ประมาณ 60% แต่ยัง
ต้องใช้งบเพื่อการก่อสร้างอีกประมาณ 5 แสนบาท

วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อให้ชาวบ้านได้มีสถานที่ปฏิบัติธรรม และประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาต่างๆ
2. หยั่งรากพระพุทธศาสนาไปในพื้นที่ที่ห่างไกล

กำหนดการ : วันที่ 3 พ.ย. 57 แต่งดาองค์กฐิน
วันที่ 4 พ.ย. 57 ทอดกฐิน

สถานที่ : วัดในศูนย์ปางมะผ้า (วัดบ้านไร่) ต. สบป่อง
อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน

ปัจจัยทำบุญ : ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินกองละ 10,000 บาท
หรือตามกำลังศรัทธา (กรุณาแจ้งชื่อนามสกุลและยอดเงิน
โอนด้านล่างกระทู้ด้วยครับ)

ร่วมบุญได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยปางมะผ้า 282-2-53399-2
ชื่อบัญชี เงินฝากเก็บรักษาเงินทุนทรัพย์ของวัดบ้านไร่

ร่วมงานกฐิน : แจ้งลงชื่อที่พ่อหนานบุญทา โทร. 081 9526652 หรือ
แม่เครือวัลย์ โทร. 085 0292772
รถตู้ออกจากวัดปันเสา อ. เมือง จ.เชียงใหม่วันที่ 4 พ.ย.
เวลา 04.00 น.

h7ca8d79.JPG

hc7f8e10.JPG

h33b9d3e.JPG