ขอเชิญร่วมบริจาค ซ่อมแซมอาคารที่พักสามเณร วัดดับภัย

Spread the love

ด้วยทางโรงเรียนอภัยอริยศึกษา (วัดดับภัย) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จะ ซ่อมแซมอาคารที่พักสามเณรที่มาเรียนหนังสือพระปริยัติธรรม เนื่องจากเป็นอาคารเก่าและทรุดโทรม 
โรงเรียนอภัยอริยศึกษา(วัดดับภัย) มีงบประมาณจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้ทำการจ้างช่างมาทำการรื้อถอนและดำเนินการเพียงบางส่วนที่มีงบประมาณพอเพียง
ด้วยเหตุนี้ ทางโรงเรียนอภัยอริยศึกษา (วัดดับภัย) จึงขอบอกบุญให้กับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคตามจิตศรัทธา เพื่อให้สามเณรที่มาเรียนหนังสือปริยัติธรรมมีที่พักอาศัย ตามรายการ ดังต่อไปนี้

1. ประตูไม้ จำนวน 9 บาน บานละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 9,000 บาท
2. หน้าต่างชุด 2 บาน จำนวน 9 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 27,000 บาท
3. พัดลม จำนวน 9 ตัว ตัวละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท
4. ทาสีทั่วทั้งอาคาร 10,000 บาท
5. ระบบไฟฟ้าทั่วทั้งอาคารที่พัก 12,000 บาท
หรือบริจาคสมทบตามจิตศรัทธา

ท่านที่มีความประสงค์จะบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงเรียนอภัยอริยศึกษา (วัดดับภัย) โทร 053-214398 , 065-6828999 
หากท่านร่วมทำบุญแล้วขอให้ท่านได้โทรแจ้งด้วย สำหรับท่านที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร ทางโรงเรียนอภัยอริยศึกษา (วัดดับภัย) เป็นหน่วยรับบริจาคที่ขึ้นทะเบียนระบบ e-donation กับกรรมสรรพกร ท่านสามารถลดหย่อนภาษีได้