ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อศูนย์สมเด​็จพระเทพฯแก้ไขความพิการบนใบหน้​าและกะโหลกศีรษะ

Spread the love

ความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะทำให้เกิดความทุกข์อย่างมากมาย ทั้งร่างกายและจิตใจ ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มแรกในเวลเหมาะสม และโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการศึกษาอบรทางด้านนี้มาโดยเฉพาะ จะเสียโอกาสที่จะได้รับการรักษาแก้ไขความพิการต่างๆ ให้ดีขึ้นไปตลอดชีวิต

h19cda09.jpg