ขอเชิญร่วมบริจาคเงินจัดซื้อที่ดินถวายวัดป่าบ้านใหม่ จ.อุดรธานี

Spread the love

ช่วยๆกันแชร์บุญใหญ่ซื้อที่ดินถวายวัดป่าบ้านใหม่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี จำนวน 2 ไร่ กว่าๆ ใช้ปัจจัย 2 แสนกว่าบาท การถวายที่ดินไว้ในบวรพระพุทธศาสนานั้นเป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก 

ด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากได้ซื้อที่ดินถวายนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ โบสถ์ วิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกๆองค์ในวัดหรือพุทธสถาน ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นในศาสนา ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้าง หรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้เป็นผู้สร้างถวาย โดยเฉพาะได้เป็นสถานที่แห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยบุคคล อันมีพระโสดาบันเป็นต้น ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวาย ก็จักได้รับอานิสงส์ดังกล่าวด้วย ยังจะเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้นเจริญด้วยทางโลกและทางธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป…

โอนปัจจัยซื้อที่ดินบัญชีเจ้าอาวาสโดยตรง 
ธนาคารกรุงไทย เลขที่4310507484 ชื่อบัญชี พระทวี ญาณธมโม

ช่วยๆกันแชร์​บุญ​ใหญ่​ซื้อที่ดินถวายวัดป่าบ้านใหม่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี​ จำนวน 2 ไร่ กว่าๆ ใช้ปัจจัย 2 แสนกว่าบาท…

โพสต์โดย Pattanachat Mungsuk เมื่อ วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2019