ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือให้เด็กประถม

Spread the love

ศูนย์รับบริจาคหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

stang.sc.mahidol.ac.th/bookdonation.htm

h11d782a.jpg