ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

Spread the love

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช 
เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
อาคารนวมินทรบพิตร 84พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
ผ่านช่องทาง
ธนาคารไทยพาณิชย์ 016-3-04546-0
ธนาคารกรุงเทพ 939-3-50022-9
ธนาคารกสิกรไทย 987-1-00199-2