ขอเชิญร่วมทำบุญ ” จัดซื้อตู้เย็น ” ถวายวัดจำนวน 1 เครื่อง

Spread the love

เจริญพร เรียนเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญจัดซื้อตู้เย็น เพื่อถวายวัดศรีสว่างมงคล ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในห้องพักรับรองพระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ ที่เดินทางมาพักภายในวัด และเอื้ออำนวยความสะดวกในการถวายน้ำดื่ม น้ำปานะ ต่อครูบาอาจารย์ ทางวัดมีความประสงค์ต้องการตู้เย็นจำนวน 1 เครื่อง ราคา 10,000 บาท พร้อมด้วยชั้นวางแก้ว จำนวน 1 ตัว
…ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่ พระปลัดสุพจน์ สุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างมงคล โทร. 084 – 7972215 หรือร่วมทำบุญได้ที่ ” ชื่อบัญชี วัดศรีสว่างมงคล หมายเลขบัญชี 402 – 804450 -3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน ) สาขาวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม