ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพซื้อ ถ้วย ชาม ถวายวัด..ครับ

Spread the love

เจริญพร เรียนเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพซื้อถ้วย ชาม ช้อน ถวายวัดศรีสว่างมงคล ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด เนื่องด้วยทางวัดขาดอุปกรณ์เครื่องทำครัวจำนวนมาก อาทิ ถ้วย ชาม จาน ช้อน หม้อ และอื่น ๆ อีกมากมาย อีกทั้งทางวัดมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องครัวจำนวนมากในการจัดงานฉลองศาลาการเปรียญ ฉลองกุฏิรับรองพระสงฆ์ และจัดงานประชุมสงฆ์กลางพรรษา ดังนั้นทางวัดจึงบอกบุญมายังญาติธรรมได้ร่วมทำบุญบริจาคทุนทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องครัวถวายวัดในครั้งนี้
รายละเอียดเครื่องครัวที่ทางวัดต้องการ
– ถ้วยใบใหญ่ จำนวน ๕๐๐ ใบ ๆ ละ ๑๐ บาท
– ถ้วยใบเล็ก จำนวน ๕๐๐ ใบ ๆ ละ ๑๐ บาท
– จาน จำนวน ๕๐๐ ใบ ๆ ละ ๑๐ บาท
– ช้อน จำนวน ๕๐๐ ก้าน ๆ ละ ๑๐ บาท
ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่…
พระอธิการสุพจน์ สุทฺธิญาโณ เจ้าอาวาส โทร. 084 – 7972215
หรือนาม “ ชื่อบัญชี วัดศรีสว่างมงคล ” หมายเลขบัญชี 402 – 804450 – 3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) ประเภทออมทรัพย์ สาขาวาปีปทุม ( มหาสารคาม)