ขอเชิญร่วมทำบุญเจริญอายุวัฒนม งคลครบ 88 ปี หลวงปู่อร่าม ชินวังโส ณ. วัดป่าถ่ำแกลบ บ้านท่าวังแคน ต. ศรีสองรัก อ. เมือง จ. เลย วันที่ 8 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Spread the love

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
– เวลา 19.00 น. พิธีสวดพุทธาภิเษก

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ร่วมสมทบตั้งกองผ้าป่าสามัคคี
– เวลา 19.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และ ฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

วันเอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
– เวลา 7.00 น. พระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาตรภายในบริเวณวัด
– เวลา 8.00 น. ถวายภัตตาหารเช้า ถวายปัจจัยและเครื่องไทยทาน
– เวลา 9.00 น. ร่วมถวายศาลาการเปรียญ
– เวลา 10.00 น. พิธีสรงน้ำ หลวงปู่อร่าม ชินวังโส

เป็นอันเสร็จพิธี

จึงขอเชิญชวนคณะศิษยานุศิษย์ และ ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้มาร่วมงานในครั้งนี้ ในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

หมายเหตุ – ผู้มีจิตศรัทธาจองโรงทานติดต่อได้ที่ ครูบาธาตุ 088-7284956

h1bc234c.jpg