ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระปางนาคปรก (หลวงพ่อนาคองค์ใหญ่ที่สุด)

Spread the love

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระปางนาคปรก (หลวงพ่อนาคองค์ใหญ่ที่สุด) 

**ขอเชิญร่วมทำบุญ**

สร้างพระหลวงพ่อนาคองค์ใหญ่ที่สุด หน้าตักกว้าง 19 เมตร 2 นิ้ว สูง 39 เมตร และสร้างระเบียงรอบองค์พระหลวงพ่อนาค

วัตถุประสงค์ในการสร้าง

เพื่อให้เป็นพุทธานุสติให้พุทธศาสนิกชนทั้งปวงได้ระลึกถึงคุณ ทั้ง ๓ อย่างขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโอกาสต่าง ๆ
เพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแผ่หลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องจากภายในวิหารคตจะมีภาพวาดฝาผนังเกี่ยวกับชาดกต่าง ๆ ในพระไตรปิฏก
หลวงพ่อนาคองค์ใหญ่นี้ จะสร้าง ณ วัดโพธิ์ชัยศรี บ้านแวง ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยองค์หลวงพ่อนาคจะหล่อเป็นโลหะสำริด จึงเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญซื้อทองเหลือง และโลหะ ตามกำลังศรัทธา
ผู้ที่มีจิตศรัทธา สามารถติดต่อทำบุญได้ที่คณะกรรมการวัด หรือที่เจ้าอาวาสได้ทุกโอกาส หรือโอนปัจจัยผ่านทางบัญชี ธนาคาร

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
BANPHU BRANCH (362)

SWIFT CODE : TMBKTHBK

ACCOUNT NAME : WATPOCHAISRI FOR BUILDING THE BUDDA IMAGE 19 METRES 2 INCHES

ACCOUNT NO.: 362-2-38471-1

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

สาขา บ้านผือ ประเภท ออมทรัพย์

เลขที่ ๓๖๒-๒-๓๘๔๗๑-๑

ชื่อบัญชี วัดโพธิ์ชัยศรี เพื่อสร้างพระหลวงพ่อนาค ๑๙ เมตร ๒ นิ้ว

KRUNGTHAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

BANPHU BRANCH

SWIFT CODE : KRTHTHBK

ROUTING NO/CHIPS UIL : 007895

ACCOUNT NAME : WATPOCHAISRI FOR BUILDING THE BUDDA IMAGE 19 METRES 2 INCHES

ACCOUNT NO.: 431-0-39389-6

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขา บ้านผือ ประเภท ออมทรัพย์

เลขที่ ๔๓๑-๐-๓๙๓๘๙-๖

ชื่อบัญชี วัดโพธิ์ชัยศรี เพื่อสร้างพระใหญ่ ๑๙ เมตร ๒ นิ้ว

GOVERNMENT SAVINGS BANK

BANPHU BRANCH

SWIFT CODE : GSBATHBK

ACCOUNT NAME : WATPOCHAISRI FOR BUILDING THE BIG BUDDA IMAGE

ACCOUNT NO.: 0-5309058449-0

ธนาคารออมสิน

สาขา บ้านผือ ประเภท ออมทรัพย์

เลขที่ ๐-๕๓๐๙๐๕๘๔๔๙-๐

ชื่อบัญชี วัดโพธิ์ชัยศรี (สร้างพระใหญ่ )

BANGKOK BANK

BANPHU BRANCH

SWIFT CODE : BKKBTHBK

ACCOUNT NAME : WATPOCHAISRI FOR BUILDING THE BIG BUDDA IMAGE

ACCOUNT NO.: 768-7-52143-0

ธนาคารกรุงเทพ

สาขา บ้านผือ ประเภท ออมทรัพย์

เลขที่ ๗๖๘-๗-๕๒๑๔๓-๐

ชื่อบัญชี วัดโพธิ์ชัยศรี เพื่อสร้างพระใหญ่ ๑๙ เมตร ๒ นิ้ว

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สาขา บ้านผือ ประเภท ออมทรัพย์

เลขที่ ๐๒๐๐๐๘๔๐๕๐๔๐

ชื่อบัญชี วัดโพธิ์ชัยศรี เพื่อสร้างหลวงพ่อนาค ๑๙ เมตร ๒ นิ้ว
ที่มา : www.watpochaisri.org/