ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างห้องน้ำให้น้องๆอนุบาล โรงเรียนบ้านไดลึก

Spread the love

เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์”ยังไม่มีห้องน้ำสำหรับเด็กอนุบาลโดยเฉพาะ ทางโรงเรียนโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูจึงมีต้องการที่จะสร้างห้องน้ำเพิ่มเฉพาะเด็กอนุบาล ซึ่งห้องน้ำเดิมที่มีอยู่นั้นห่างไกลจากห้องเรียนเด็กอนุบาล เด็กๆไม่ค่อยสะดวกในการใช้ห้องน้ำ และในช่วงฤดูฝนจะมีความยากลำบากในการเดินทางไปใช้ห้องน้ำของเด็กอนุบาล
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสำหรับเด็กๆ ทางโรงเรียนจึงอยากสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กอนุบาล
แต่ทางโรงเรียนยังขาดงบประมาณและทุนทรัพย์ในการปลูกสร้างทางโรงเรียนจึงจะต้องเริ่มดำเนินการระดมทรัพยากร แสวงหาผู้ให้การสนับสนุน ผู้อุปการะคุณ ผู้มีจิตใจบุญต่างๆ ร่วมกันระดมทุน
ในการสร้างห้องน้ำให้แก่เด็กอนุบาล ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้ขอประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการก่อสร้าง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” หมู่ที่6 ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 66210 หมายเลขโทรศัพท์ 082-401-4074 ,087-524-0349 หรือผ่านทางชื่อบัญชี “บัญชีบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์”บัญชีเลขที่ 613-0-24422-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ นายขวัญประชา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์”หมายเลขโทรศัพท์ 082-401-4074 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป