ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสร้างศาลาปฏิบัติธรรม สำนักสงฆ์ถ้ำเทพสถิตย์ ลำปาง

Spread the love

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
สำนักที่พักสงฆ์ถ้ำเทพสถิตย์ ตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2556

ด้วยทางสำนักที่พักสงฆ์ถ้ำเทพสถืตย์ ตั้งอยู่เลขที่ 59/1 บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง มีพระวีระศักดิ์ ถาวรจิตฺโต เป็นผู้ดูแลสำนักที่พักสงฆ์ถ้ำเทพสถิตย์ ซึ่งปัจจุบันมีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ 1 รูป โดยมีผู้มาปฏิบัติธรรมเป็นประจำประมาณ 30 คน และมีผู้มาทำบุญในวันธรรมะสวนะ และวันสำคัญทางศาสนา ประมาณ 40 คน โดยทางสำนักที่พักสงฆ์ถ้ำเทพสถิตย์ เป็นสำนักสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ร่วมกันกับทางป่าไม้และการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลตำบลแม่เมาะ
ดังนั้น ในการนี้ ทางคณะศรัทธาบ้านเมาะหลวง บ้านม่อน-ทุ่งกล้วย บ้านเวียงสวรรค์ จึงขอเชิญชวนท่านนักศีล นักบุญทั้งหลาย ได้ร่วมกันบริจาคจตุปัจจัยตามจิตศรัทธาร่วมทำบุญตั้งองค์ผ้าป่าสมทบในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ของสำนักที่พักสงฆ์ถ้ำเทพสถิตย์

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองปกป้องรักษาท่านพร้อมด้วยครอบครัว จงประสพแด่ความสุข ความเจริญ เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ จงทุกประการเทอญ
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2556
เวลา 08.00 น. ตั้งองค์ผ้าป่า ณ สำนักที่พักสงฆ์ถ้ำเทพสถิตย์ บ้านเมาะหลวง
เวลา 09.00 น. พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 10.49 น. ทอดถวายองค์ผ้าป่า
เวลา 11.30 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สามเณร เสร็จพิธี

ha599543.jpg

h31c041d.jpg

ขอเรียนเชิญทุกท่านอนุโมทนาสาธุ

ประธานฝ่ายสงฆ์ : 
พระครูอุปถัมภ์ปุญญาคม เจ้าคณะอำเภอแม่เมาะ วัดห้วยคิง จ.ลำปาง

รองประธานฝ่ายสงฆ์
พระครูสุนทรปัญญาคุณ เจ้าคณะตำบลกิตต์ วัดสบป้าด
พระครูสุนทรปุญญาคม เจ้าคณะตำบลนาสัก-จางเหนือ วัดสบจาง
พระครูวิจิตรศีลวัฒน์ เจ้าคณะตำบลแม่เมาะ เขต 1 เจ้าอาวาสวัดช่วงม่วง
พระครูมนูญกิจปรีชา. ดร. เจ้าคณะตำบลแม่เมาะ เขต 2 เจ้าอาวาสวัดทุ่งกล้วยโพธาราม
พระครูสถิตวรพินิจ เจ้าคณะตำบลบ้านดง เจ้าอาวาสวัดท่าสี
พระครูสถิตปัญญาวัฒน์ รองเจ้าคณะตำบลนาสัก-จางเหนือ เจ้าอาวาสวัดกอรวก
พระครูประทีปปุณณทัศน์ เจ้าอาวาสวัดสบเติ๋น
พระครูไพบูลย์มงคลเขต เจ้าอาวาสวัดมงคลเกษตร
หลวงพ่อวุฒิ โชติโก เจ้าอาวาสวัดปอแดง (ฮ่องกง

ประธานดำเนินงานฝ่ายสงฆ์ :
พระครูปลัดอัครพล กนตธมโม เจ้าอาวาสวัดฉลองราชศรัทธาราม อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
พระอธิการบุญธรรม ปิยธมฺโม เจ้าอาวาสวัดเมาะหลวง
พระสาย สุจิณฺโณ วัดทุ่งกล้วยโพธาราม
พระเกษม ผลญาโณ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอแม่เมาะ วัดทุ่งกล้วยโพธาราม
พระวีระศักดิ์ ถาวรจิตฺโต เจ้าสำนักที่พักสงฆ์ถ้ำเทพสถิตย์

h04a3f23.jpg