ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าพุทธแสนโชค มาฆะปุณณมีบูชา ณ พัทธสีมาวัดกาศใต้

Spread the love

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าพุทธแสนโชค มาฆะปุณณมีบูชา กองละ 300 บาท จำนวน 1,000 กอง
เพื่อสมทบทุนทรัพย์ปัจจัยการต่อเติมกุฏิ และห้องน้ำสำหรับพระภิกษุ-สามเณร
ทอดถวาย ณ วัดกาศใต้ ต. บ้านกาศ อ. สูงเม่น จ. แพร่
ในวันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)​โดยสามารถร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทย (วัดกาศใต้) เลขบัญชี 983-8-19646-0
********************
เนื่องด้วยวัดกาศใต้ ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยคณะกรรมการวัดกาศใต้ มีพระอธิการอภิวัฒน์ ญาณวโร เป็นเจ้าอาวาส และประธานคณะกรรมการวัด ได้ร่วมกันติดต่อช่างให้มาดำเนินการต่อเติมกุฏิ และสร้างห้องน้ำสำหรับพระภิกษุ-สามเณร เพื่อรองรับพระภิกษุ-สามเณร ที่จำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี

และทางคณะกรรมการวัดกาศใต้ ได้ทำสัญญาการดำเนินการต่อเติมกุฏิ และสร้างห้องน้ำสำหรับพระภิกษุ-สามเณร กับคณะช่าง TC ธนโชติการช่าง ในราคา 550,000 บาท โดยแบ่งชำระเงินเป็น 2 งวด คือ งวดที่ 1 ชำระเงิน 312,000 บาท, งวดที่ 2 ชำระเงิน 280,000 บาท แต่เงินในบัญชีวัดกาศใต้มีเพียง 250,000 บาท ยังขาดอีก 300,000 บาท ในการดำเนินการก่อสร้าง
จึงเป็นเหตุให้ พระอธิการอภิวัฒน์ ญาณวโร (เจ้าอาวาส และประธานคณะกรรมการวัดกาศใต้) ได้ปวารณาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญ ทอดผ้าป่าพุทธแสนโชค มาฆะปุณณมีบูชา ตามกำลังศรัทธา เพื่อสมทบทุนการต่อเติมกุฏิ และสร้างห้องน้ำสำหรับพระภิกษุ-สามเณร ในการชำระเงินช่างก่อสร้างในงวดที่ 3

ดังนั้นคณะกรรมการวัดกาศใต้จึงได้ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าพุทธแสนโชค มาฆะปุณณมีบูชา ขึ้นมา และขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนในดำเนินการต่อเติมขยายกุฏิ เพิ่มจำนวนห้อง และสร้างห้องน้ำสำหรับพระภิกษุ-สามเณร ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอคุณพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จงอำนวยอวยพรให้ท่านมีความสุขกาย สบายใจ เจริญด้วยพรสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกทิพาราตรีกาล