ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าช่วยเหลือน้องๆ ที่แม่ฮ่องสอน

Spread the love

เนื่องด้วยชมรมครุศาสตร์อาสาพัฒนาช่วยน้อง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ระดมทุนเพื่อจัดสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่และอุปกรณ์การเรียน เพื่อทอดถวาย ณ โรงเรียนบ้านน้ำริน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งจะทอดถวายในวันที่ 7 ก.พ.2557 นี้
อาตมาในฐานะเลขานุการชมรมฯ จึงได้ประกาศบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้ร่วมทำบุญและอนุโมทนาบุญร่วมกัน
ซึ่งท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “พระทศพล ปิจจวงค์” เลขที่ 781-230748-8 ติดต่อสอบถามได้ที่ 090-9488872

h3cea98f.jpg