ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศาล วัดดอนไชย ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา

Spread the love

อเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนสร้างพระเจ้าทันใจพระประธาน และสร้างศาลาการเปรียญ ของวัดดอนไชย ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา

hd06694e.jpg