ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อนำปัจจัยมาดำเนินการก่อสร้าง “ อุโบสถล้านนา ”3/11/60

Spread the love

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี

ทอดถวาย ณ วัดทุ่งอ้อหลวง ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อนำปัจจัยมาดำเนินการก่อสร้าง “ อุโบสถล้านนา ”

“บุญสร้างโบสถ์ หาทำยาก บุญหนักศักดิ์ใหญ่”

วันศุกร์ ที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา๐๙.00 น.

****************************************************************************************​

เนื่องด้วยทางวัดทุ่งอ้อหลวง ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จักได้ดำเนินการก่อสร้าง อุโบสถล้านนา จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาหน้าบุญทุกท่าน ร่วมมหากุศล มหาบารมีที่ยิ่งใหญ่ เรียนเชิญเศรษฐีใจบุญ นายทุนใจดี คหบดี ผู้มีบุญบารมีทั้งหลาย และเจ้าของกิจการ ห้างร้าน บริษัท พนักงาน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ญาติธรรมทั้งหลาย ร่วมทำบุญทอดผ้ากฐินสามัคคี มหากุศล ร่วมทำบุญ สร้างอุโบสถล้านนา จุดประสงค์ที่สำคัญ วัดทุ่งอ้อหลวง เป็นโบราณสถาน มีพระวิหารไม้โบราณ มีอายุถึง ๗๐๐ กว่า มีโบราณวัตถุ ที่เก่าแก่ แต่ปัจจุบันนี้ ยังไม่มี “อุโบสถ” เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับทำสังฆกรรมตามหลักพระธรรมวินัย เช่น การสวดพระปาติโมกข์ การให้การอุปสมบท แก่กุลบุตร ใช้เป็นสถานที่สำหรับทำวัตรและปฏิบัติธรรม และประกอบศาสนพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “อุโบสถ” เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า เป็นเขตแดนที่พระเจ้าแผ่นดิน พระราชทานให้แก่สงฆ์เป็นพิเศษ เรียกว่า วิสุงคามสีมา พร้อมกันนี้ทางวัดนำโดยพระครูปลัดธนธรณ์ กนฺตวีโร เจ้าอาวาส และคณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ จักได้ จัดให้มีการทอดกฐินสามัคคีขึ้นเพื่อนำปัจจัยทั้งหมดมาดำเนินการก่อสร้าง“อุโบสถล้านนา”เพราะการก่อสร้างกำลังดำเนินการ ยังคงต้องใช้งบประมาณอยู่อีกจำนวนมาก
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอานุภาพแห่งบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวจงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ความสมบูรณ์พูนสุข ด้วยจตุพิธพรชัยทั้ง ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติประสพความเจริญงอกงามในหน้าที่การงาน มีความสำราญในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญฯ

หมายกำหนดการ

วัน พฤหัสบดี ที่ ๒ พฤศจิกยน ๒๕๖๐ (ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. จัดตั้งกองกฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งอ้อหลวง ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

วันศุกร์ ที่ ๓ พฤศจิกยน ๒๕๖๐ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มพิธีทอดถวาย กฐินสามัคคี

ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาพุทธศาสนิกชนทุกท่านผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างด้วยเทอญ.


ติดต่อสอบถาม หรือร่วมทำบุญ ได้ที่ พระครูปลัดธนธรณ์ กนฺตวีโร

เจ้าอาวาสวัดทุ่งอ้อหลวง โทร. ๐๙๔-๔๙๖-๓๓๓๓ , ๐๖-๕๒๕๓-๕๔๕๕

หรือร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารธนชาติ เลขที่ 461-2-01217-0 สาขาหางดง ชื่อบัญชี วัดทุ่งอ้อหลวง (สร้างอุโบสถ)

heafca4c.jpg

h49106ba.jpg