ขอเชิญร่วมทำบุญซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร

Spread the love

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครร่วมกับ หน่วยงานต่างๆทั้ง ภาครัฐและเอกชน ได้ดำเนินโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร เป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย บนเนื้อที่ประมาณ ๒๕ ไร่ บริเวณบ้านพรสวรรค์ ต.โคกศาลา อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการดูแลและการรักษาผู้ป่วยด้วยระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย
เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรท้องถิ่นสำหรับใช้ในสถานบริการการแพทย์แผนไทย
เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยโดยของหมอพื้นบ้านเชี่ยวชาญเฉพาะ
สำหรับการศึกษาเรียนรู้แก่ลูกหลานสืบต่อกันไป เมื่อพิจารณาจากโครงการฯแล้ว ปรากฏว่า ที่ดินที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการฯเต็มรูปแบบได้ และการขยายพื้นที่ในอนาคตอาจทำได้ยาก เพราะราคาที่ดินจะมีราคาเพิ่มมากขึ้น

หลวงปู่แฟบ สุภัทโท ได้ดำริกับ พระอธิการวัฒนาชยวฑฺโฒ เจ้าอาวาสวัดศรีจำปาชนบท อ.พังโคน จ.สกลนคร ว่าในอนาคตโรงพยาบาลแห่งนี้จะต้องมีผู้คนมาใช้บริการจำนวนมาก ควรจะซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติมอีกประมาณ ๒๓ ไร่ และจะได้ใช้ไม้ยูคาลิบตัสที่มีอยู่ในที่ดินแปลงนี้สำหรับงานก่อสร้างอาคารอีกด้วย

จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมทำบุญมหากุศล สมทบทุนจัดชื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนครในครั้งนี้

เนื้อที่ ๑ ตารางวาเป็นเงิน ๒๐๐ บาท
เนื้อที่ ๑ งานเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
เนื้อที่ ๑ ไร่เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพังโคน
เลขที่บัญชี 419-0-88964-4

ชื่อบัญชี สมทบทุนจัดซื้อที่ดิน
รพ.การแพทย์แผนไทยหลวงปู่แฟ๊บ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

พระอธิการวัฒนา วัดศรีจำปาชนบท
โทร. 087-2358691
พระอาจารย์ทองสุข วัดป่าดงหวาย
โทร. 082-1143757
อาจารย์สุดารักษ์ เดชภูมี
โทร. 086-2327580
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชษฐ เวชวิฐาน
โทร. 081-4377485

ขอเชิญร่วมทำบุญมหากุศลบริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย | โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร
www.skc.rmuti.ac.th/hospital/node/3

www.skc.rmuti.ac.th/hospital/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร47160
โทรศัพท์ 042734724-5 โทรสาร 042734723