ขอเชิญร่วมทำบุญจัดซื้อปริ้นเตอร์ ไว้ใช้งานพิมพ์และถ่ายเอกสารงานต่าง ๆ ของทางวัด

Spread the love

เจริญพรเชิญญาติโยมทุกท่าน ด้วยวัดหนองเรือ มีความประสงค์จะขอเมตตาจากญาติโยมทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ไว้ใช้สำหรับงานของวัด ซึ่งมีทั้งการพิมพ์งานถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งบางครั้งนั้นจะต้องพิมพ์งานทีละมาก ๆ เพื่อให้ใช้งานได้ครบถ้วยทางวัด จึงมาบอกบุญขอเมตตาจากญาติโยมทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจัดซื้อเครื่องปริ้นถวายวัดในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่แจ้งนี้

๑. เครื่องปริ้นเตอร์ ๑ ชุด ราคาประมาณ ๙,๐๐๐ บาท

ร่วมทำบุญแจ้งได้ที่กระทู้นี้ หรือโทร ๐๘๓-๑๑๔๓๖๘๑


เลขที่บัญชีธนาคาร ๕๑๑-๐-๖๑๔๘๒-๒ ชื่อบัญชี สมทบทุนก่อสร้างถาวรวัตถุวัดหนองเรือ ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน

ท่านใดที่ร่วมทำบุญมาแล้วประสงค์จะรับใบอนุโมทนาบัตร สามารถแจ้งรับได้

ตัวอย่างปริ้นเตอร์ที่ทางวัดจะจัดซื้อ