ขอเชิญร่วมทำบุญจองเป็นเจ้าภาพสร้างดาวประดับฟ้าเพดานศาลาการเปรียญ

Spread the love

ทางวัดศรีสว่างมงคล ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ได้ว่าจ้างช่าง คือ นายเจริญ ชิณเชษฐ์ วาดภาพดาวประดับฟ้าเพดานศาลาการเปรียญ จำนวน ๓๐ ดวง ๆ ละ ๕๐๐ บาท เพื่อประดับรอบหลอดไฟบนเพดาน ดังนั้นทางวัดศรีสว่างมงคล จึงขอบอกบุญมายังญาติธรรมได้ร่วมทำบุญจองเป็นเจ้าภาพดาวประดับฟ้าเพดานศาลาการเปรียญ โดยมีกำหนดการว่าจ้าง ๑ เดือน (เดือนกรกฏาคม )

…ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญในนาม ชื่อบัญชี “ ชื่อบัญชี วัดศรีสว่างมงคล ” หมายเลขบัญชี 402 – 804450 – 3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) ประเภทออมทรัพย์ สาขาวาปีปทุม ( มหาสารคาม) โทร. 084 – 7972215
….รับบริจาค จำนวน ๓๐ ดวง เท่านั้น………..

ha33c444.jpg