ขอเชิญร่วมทำบุญก่อสร้าง ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดฝายหิน

Spread the love

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น วัดฝายหิน

ติดต่อสอบถาม
วัดฝายหินโทร. 053-843691
พระครูปริยัติยานุศาสน์ เจ้าอาวาสวัดฝายหิน โทร.089-8185926, 090-3011774
พระฌาฎล วชิรญาโณ โทร.082-8983989
รศ.นพ.กอบเกียรติ รักเผ่าพันธ์ 081-6811467, 087-7268670

หรือ โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแพทย์ศาสตร์เชียงใหม่
ชื่อบัญชี “ก่อสร้างอาคารโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วัดฝายหิน”
บัญชีเลขที่ 566-513273-9

hd0afb4b.JPG

heac6ba6.JPG

ha9635d2.jpg

ha879126.JPG