ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสร้างพระไตร​ปิฏก 9 ชุดพร้อมตู้

Spread the love

ครั้งที่ 9 ในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2558
ถวายเจ้าคณะอำเภอองครักษ์ (หลวงพ่ออุดมทรัพย์) วัดประสิทธิเวช คลอง 15
อ.องครักษ์ จ.นครนายก ถวายในวันที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น.
ทำบุญพระไตรปิฏกพร้อมตู้ 1 ชุด 20,000 บาทหรือตามศรัทธา


ร่วมทำบุญ
บัญชี “สร้างพระไตรปิฏก 9 ชุดกระทำการแทนโดย รศ.มานพ ตันตระบัณฑิตย์และ
ผศ.อภิชาติ สนธิสมบัติ” ธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) สาขาคลอง 6 ธัญบุรี
เลขที่บัญชี 307-254578-3

สอบถาม รศ.มานพ ตันตระบัณฑิตย์ โทร. 089-0633863
ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ โทร. 02-5493666

ขอบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาล
ให้ผู้ร่วมบุญทุกท่านและครอบครัว มีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองด้วยจตุรพิธพรชัย
คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติอันพึงประสงค์ตลอดกาลนานเทอญ

อานิสงส์ “ทำให้ท่านมีสติปัญญาดี เฉลียวฉลาดทุกภพทุกชาติครับ”

h6a758f0.gif