ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบ​กองทุน มูลนิธิตึงสงฆ์โรงพยาบาลอ่างทอง​ 29/3/61

Spread the love

#ร่วมบุญแชร์ช่วยโรงพยาบาลอ่างทอง
โรงพยาบาลอ่างทองขอเชิญข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุน มูลนิธิตึงสงฆ์โรงพยาบาลอ่างทอง ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อรวบรวมปัจจัยเพิ่มทุนมูลนิธิ นำดอกผลมารักษาพระสงฆ์อาพาธ และซื้ออุปกรณ์การแพทย์ใช้ในโรงพยาบาลอ่างทอง ขอเชิญทุกท่านร่วมงานและร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาในวันและเวลาดังกล่าวหรือบริจาคผ่านบัญชี “มูลนิธิตึกสงฆ์โรงพยาบาลอ่างทอง” หมายเลข KTB ๑๑๘-๑- ๑๔๘๙๖-๐ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์หมายเลข ๐-๓๕๖๑-๕๑๑๑ ต่อ ๑๒๒ ขอแรงศรัทธาจากท่านเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญสร้างกุศล ในครั้งนี้ด้วยเทอญขออนุโมทนาบุญ

ที่มา web.facebook.com/Kradanbogboon/photos/a….7537/?type=3&theater