ขอเชิญร่วมทอดกฐินสร้างเจดีย์ครอบน้ำทรัพย์ พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล

Spread the love

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสร้างเจดีย์ครอบน้ำทรัพย์
ณ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ต.จรัส
อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2556

habbe7a3.JPG