ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญช​่วยคนตาบอด

Spread the love
h4719674.jpg

จากการเริ่มต้นเพียงจุดเล็กๆ ของมิสเยเนวีฟ คอลฟิลด์ สตรีตาบอดชาวอเมริกัน ผู้ริเริ่มให้มีการศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทยเป็นคนแรกเมื่อหลายสิบปีก่อน จวบถึงวันนี้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ขยายการดำเนินงานในแขนงต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็น และตอบสนองความต้องการของผู้พิการทางสายตาให้มากที่สุด โดยหน่วยงาน 5 แห่งของมูลนิธิ ได้แก่ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ, ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด, ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด, ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานและศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

กิจกรรมของมูลนิธิ 

1.ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน มีจุงมุ่งหมายเพื่อช่วยสตรีตาบอดให้พัฒนาความสามารถที่จำเป็นเพื่อดำเนินชีวิตเหมือนบุคคลทั่วๆ ไป สามารถใช้ทักษะที่ได้รับการฝึกสอน และฝึกฝนทั้งทางงานอาชีพและงานฝีมือมาช่วยเหลือตนเอง

2.โรงเรียนสอนคนตาบอด เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลประเภทพิเศษ ใช้ระบบการสอนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการรับนักเรียนตาบอดอยู่ประจำและไปกลับ

3.คนตาบอดต้องการมีการศึกษาเหมือนคนปกติทั่วไป ให้โอกาสเขาได้มีความรู้ เพื่อเขาจะได้นำความรู้ไปใช้ในการทำงาน การดำรงชีวิต โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

4.ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด มุ่งช่วยคนตาบอดให้พัฒนาความสามารถที่จำเป็นเพื่อการดำรงชีวิตที่ดี ด้วยอาชีพการงานอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคม

5.ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ทำงานชั่วคราวของคนตาบอดที่ผ่านการฝึกอบรม ขั้นพื้นฐานจากสถาบันคนตาบอดทั่วประเทศ

และเนื่องจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือผู้ตาบอดจำเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิ โดยสามารถบริจาคได้ที่

1.สำนักบริหารมูลนิธิฯ เลขที่ 420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

2.โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 022-133700-8
ธนาคารกสิกรไทย สำนักสีลม 001-2-47563-4
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม 001-5-50577-8
ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชเทวี 123-4-34956-9
ธนาคารทหารไทย สาขาสีลม ซอย 7 004-2-00711-2
ธนาคารธนชาต สาขาประเวศ 233-2-38518-6
ธนาคารออมสิน สำนักพหลโยธิน 050-01-263646-5
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสยามสแควร์ 014-13-016996-0

และสามารถส่งใบนำฝากเงิน ที่ระบุชื่อ-ที่อยู่ ส่งมาที่แฟกซ์หมายเลข 02-354-8369 เพื่อมูลนิธิฯจะออกใบเสร็จรับเงินส่งให้ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามลำดับที่ 75

ที่มา : มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ | Thai Giving – Donation Exchange Center