ขอเชิญบริจาคหนังสือธรรมะ

Spread the love

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ “การให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง”

หนังสือธรรมะของท่านอ่านแล้วอย่าทิ้งเปล่า แบ่งปันให้คนอื่นได้อ่าน ย่อมเสมือนได้ให้ดวงตาแห่งธรรม อานิสงส์มากนับอนันต์ หนึ่งคนซื้อ ล้านคนอ่าน

ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือธรรมะเพื่อสร้างห้องสมุดธรรมะได้ที่ 
พระทศพล คมฺภีรรํสี
วัดไชยสถาน ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160

h1957b13.jpg