ขอเชิญท่านผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้า​ภาพบัญชีเงินฝากเพื่อการศึกษา

Spread the love

ขอเชิญชวนท่านผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบัญชีเงินฝากเพื่อการศึกษา แก่พระภิกษาุและสามเณร ตามกำลังศรัทธาเพื่อสมทบทุนในหารจัดการศึกษาของพระภิกษุและสามเณร ซึ่งทางวัดมีสามเณรเรียนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จนถึง ปวช เรียนแบบทั้งเป็น สมณะ ทางวัดจึงได้จัดตั้งกองทุนนี้เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการศึกษาและยังเป็นทุนการศึกษากับเด็กยากจน หรือท่านใดสนใจอยากร่วมถวายภัตรตราหารเพลแก่พระภิกษุสามเณรก็สามารถติดต่อได้ที่ วัดวังตูม ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วัตถุประสงค์
๑ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลีแผนกธรรมและแผนกสามัญ ของพระภิกษุสามเณร
๒ เพื่อการพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน

การศึกษาของพระภิกษุสามเณรถือว่าเป็นหนึ่งในการธำรงไว้ซึ่งคำสอนทางพระพุทธศาสนา พระภิกษุสามเณรซึ่งเป็นศาสนทายาท ควรจะได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อเป็นกำลังในการศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมคำสอน วัดวังตูม เป็นหนึ่งในสถานที่ผลิตศาสนทายาทเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา กองทุนเพื่อการศึกษา เป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณร นอกจากภายในวัดแล้วนั้น ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นพุทธสาธารณสงเคราะห์อีกด้วย

************************************************
ติดต่อสอบถามได้ที่
พระศักดิ์ชัย โชติปัญโญ 0900022786 หรือ 037-349969 หรือ ID Line ap04041989

เลขที่บัญชี 659-233105-2 ธนาคารไทยพาณิชน์
ชื่อบัญี วัดวังตูม (เพื่อการศึกษาและการสงเคราะห์)

บัญชีนี้จะมีการควบคมดูแล 3 ท่านคือ
1.พระครูอรรถวาที (เจ้าอาวาสวัดวังตูม)
2.พระศักดิ์ชัย โชติปัญโญ (อาจารย์ผู้ดูแล)
3.นายสุภณ สีลาเขต (กรรมการวัด)

h243f489.jpg

he271e13.jpg