ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิณสามัคคี ณ วัดเนินทอง จ.นครสวรรค์ครับ

Spread the love
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคีเพื่อสร้างศาลาการเปรียญ
ณ.วัดเนินทอง ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220


[email protected] Moblie 081 707 8227 และ 083 626 9477

เนื่องด้วยทางวัดเนินทอง ได้สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ ทดแทนหลังเก่า ซึ่งทรุดโทรมมากแล้ว แต่ยังขาดทุนทรัพย์จำนวนมาก ทางวัดเนินทองจึงบอกบุญมายังท่านผู้ใจบุญ ผู้ใจกุศล ผู้ปราถนาบุญ ผู้รักการทำบุญเสมอมิได้ขาด ได้ร่วมทำบุญ เพื่อให้การก่อสร้างศาลาการเปรียญสำเร็จลุล่วงต่อไป

ขอคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ จงมาอภิบาลรักษาคุณและครอบครัว ให้มีความสุข ความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกท่านเทอญ

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2558 (แรม 4 ค่ำ เดือน 11)
ตั้งกองกฐินสามัคคี
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษจิกายน พ.ศ.2558 (แรม 5 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 12.00 น. ถวายผ้ากฐินแก่พระสงฆ์ เป็นเสร็จพิธี

กรรมการ

หากท่านผู้ใจบุญไม่มีเวลามาร่วมงานถวายผ้ากฐินกับวัดเนินทองได้
แต่มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินตามศรัทธาเข้า บัญชีเจ้าอาวาสได้เลย

โอนไปที่ ธนาคาร…กรุงเทพ สาขา…สวรรค์วิถี
ประเภท…สะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี…พระครูนิยมธรรมประยุต
หมายเลขบัญชี…4670699372“ทาน เป็นบันใดสวรรค์ขั้นแรกของคุณ”