ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุน ธรรมทีวี ช่องทีวีของวัดเวฬุวัน โดยหลวงปู่สาครฯ

Spread the love

ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุน ธรรมทีวี ช่องทีวีของวัดเวฬุวัน โดยหลวงปู่สาครฯ

สพฺทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ” แปลความว่า การให้ธรรมะ ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุน ธรรมทีวี
ช่องทีวีของ วัดเวฬุวัน ซึ่งนำเสอนธรรมมะตามแนวทางของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ได้กำลังศรัทธา
หรือกองทุนละ 2,900 บาท

โอนเงินทำบุญได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาทองผาภูมิ
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ธรรมะทีวี วัดเวฬุวัน
เลขที่บัญชี 718-0-19107-8
(บัญชีนี้ใช้สนับสนุนการปฏิบัติธรรมของพระป่าพระธุดงค์กรรมฐาน ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้วย)

หรือ ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส บางใหญ่
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมบันดาลใจ
เลขที่บัญชี 017-1-76870-5

สอบถามโทร.097-181 5939

เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืนสืบไป ขออนุโมทนา