ขอเชิญทุกท่านร่วมกันซื้อรถขนดิน จำนวน 5 คัน มอบแก่สำนักสงฆ์กอมูเดอ จ.แม่ฮ่องสอน

Spread the love

ขอเชิญทุกท่านร่วมกันซื้อรถขนดิน จำนวน 5 คัน เพื่อนำมาใช้ขนดินสำหรับถมช่องระหว่างเขา เนื่องจากการเดินอ้อมช่องเขาจะใข้เวลานาน หากถมช่วงบริเวณที่แคบได้ ก็จะทำให้การเดินทางของพระเณร สำนักสงฆ์กอมูเดอ บ้านเกอมูเดอ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน และชาวบ้านที่อาศัยบนดอย ย่นระยะทางไปได้มาก หลวงพ่อและชาวบ้านจึงเห็นพร้อมกันว่าควรถมช่องบริเวณนี้ และมีชาวบ้านจำนวนมากอาสามาช่วยขุดดิน และนำมาถม ซึ่งการใข้เพียงแรงงานคนในการขนก็จะมีความล่าช้า ท่านจึงอยากได้รถเข็นดิน มาช่วยในการเข็น

โดยรถเข็นดินราคา 1,890 บาท ×5 คัน = 9,450 บาท 
ร่วมได้ที่ บช. พระวีระชัย ชมภูจันทร์
กสิกร : 023-1-309136

สอบถามเพิ่มเติม อธิจิตฺโต ภาวนาพุทโธ ภิกขุ

การช่วยให้ผู้อื่นเดินทางได้สดวกและรวดเร็วขึ้น ย่อมส่งให้เป็นผู้มีความคล่องตัว และเข้าถึงธรรมได้ง่าย