ขอเชิญทำบุญผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุดฯ ครั้งที่ ๑๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

Spread the love

โครงการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุด พร้อมตู้ และร่วมสร้างโรงพยาบาลพระราชสิทธิวราจารย์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.๙) ครั้งที่ ๑๗ 

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.๙) ได้รับอนุมัติโครงการทำบุญทอดผ้าป่าฯ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยกำหนดให้มีการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุดพร้อมตู้ และร่วมสร้างโรงพยาบาลพระราชสิทธิวราจารย์ อ.องครักษ์ จังหวัดนครนายก ถวายแด่เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ (พระราชสิทธิวราจารย์ หรือ เจ้าคุณอุดมทรัพย์) วัดประสิทธิเวช คลอง ๑๕ อ.องครักษ์ จ.นครนายก เพื่อนำไปถวายวัดอื่นๆ ต่อไป โดยท่านสาธุชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จะได้มีโอกาสสร้างมหากุศลในครั้งนี้ทำบุญพระไตรปิฎก ๑ ชุดพร้อมตู้๒๐,๐๐๐ บาท หรือทำบุญตามกำลังศรัทธา กำหนดการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุดพร้อมตู้ และสร้าง รพ.พระราชสิทธิวราจารย์ อ.องครักษ์ จังหวัดนครนายก (วันพ่อแห่งชาติ) วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. ณ ศาลาริมน้ำ วัดประสิทธิเวช คลอง ๑๕ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถทำบุญโอนเงินไปที่ ชื่อบัญชี “สร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุดกระทำการแทนโดย รศ.มานพ ตันตระบัณฑิตย์ และ ผศ.อภิชาติ สนธิสมบัติ” เลขที่บัญชี 307-254578-3 (ออมทรัพย์) ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) 0307 สาขาคลอง 6 (ธัญบุรี) รายละเอียดสอบถามได้ที่… (วัน-เวลาราชการ)
รองศาสตราจารย์ มานพ ตันตระบัณฑิตย์ โทร. ๐๙-๘๒๘๕-๙๖๘๙
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ โทร. ๐๖-๒๙๑๕-๓๐๘๘

ขอบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกได้โปรดดลบันดาลให้ผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัวในการสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุดพร้อมตู้ นี้จงประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองด้วยจตุรพิธพรชัยคือ อายุ วรรณ สุขะ พละ ธนสารสมบัติอันพึงปราถนาในปัจจุบันชาติ และได้บังเกิดในภพภูมิเทวดาและมนุษย์ทุกภพ ทุกชาติเท่านั้น เพื่อจะได้สร้างบารมีไปสู่แดน พระนิพพานทุกท่านด้วยเทอญฯ

****ดูประมวลภาพ และยอดเงิน ครั้งที่ ๑๕ ที่เว็บไซต์https://goo.gl/o5PGu3
****ดูประมวลภาพ และยอดเงิน ครั้งที่ ๑๖ ที่เว็บไซต์https://goo.gl/B9MJmF