ขอเชิญทำบุญซื้อดินถมที่สร้างฐา​นพระอุโบสถ วางศิลาฤกษ์วันที่ 23-24 พ.ค2558 ณ วัดเทพมงคล จ.นครราชสีมา

Spread the love

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อดินถมที่สร้างฐานพระอุโบสถสีขาว(โบสถ์พระราชทาน)เพื่อวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม2558 ณวัดเทพมงคล บ้านสระกรวด ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
เนื่องทางวัดเทพมงคลจะสร้างอุโบสถขึ้นมา 1 หลัง เป็นอุโบสถสีขาวและเป็นอุโบสถพระราชทาน งบประมาณในการสร้างอุโบสถ 12ล้านบาท ในการดำเนินการเริ่มแรก ทางวัดต้องการดินถมที่เพื่อสร้างฐานพระอุโบสถ วางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 โดยใช้งบประมาณในการซื้อดินถม 250,000 บาท จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ช่วยร่วมบริจาคซื้อดินถมที่เพื่อวางศิลาฤกษ์ เป็นมหากุศล
เจริญพรทุกๆท่าน ที่ร่วมบุญเป็นกุศลในครั้งนี้ จงเจริญยิ่งด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกๆท่านเทอญ สาธุ
ติดต่อสอบถามได้ที่
พระอาจารย์เทพมงคล รวิวณฺโณ
โทร 089-9462600

สามารถร่วมบริจาคได้ที่
บัญชีพระเทพมงคล รวิวณฺโณ
บัญชีเลขที่ 500 – 048863 – 4
ธนาคารกรุงเทพสาขาห้าแยกโนนไฮ