ขอเชิญทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อเคร​ื่องมือแพทย์ รพ.สามง่าม จ.พิจิตร วันที่ 22 ส.ค.61

Spread the love

#ร่วมแชร์ช่วยโรงพยาบาลสามง่าม
#ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ากับโรงพยาบาลสามง่าม

กองละ 999 หรือตามกำลังศรัทธา
ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561
เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์สำหรับให้บริการผู้ป่วยภายในอาคารตึกผู้ป่วยนอก ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ รวมถึงซ่อมแซมอาคารภายในบริเวณโรงพยาบาลสามง่าม

#สามารถโอนเข้าบัญชี
#ชื่อบัญชีโรงพยาบาลสามง่าม(เงินกองทุน)
เลขที่ 610-0-79097-1
ธนาคารกรุงไทย

หรือติดต่อทำบุญได้โดยตรงกับทางโรงพยาบาลสามง่าม หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามง่าม

#ขออนุโมทนาบุญ ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ

hae597fa.jpg