ขอเชิญชวนท่านผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

Spread the love

ขอเชิญชวนท่านผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา(โรงเรียนเอกชนเพื่อการกุศล) ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก กองละ500 บาท ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2557 เวลา09.09 น. วัตถุประสงในการจัดตั้ง 1.เพื่อจัดซื้อเต้นที่ทางโรงเรียนได้นำมาเป็นโรงอาหารเช่าอยู่เดือนละ 4000 บาท/เดือน 2.เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการศึกษาของนักเรียน 3.เพื่อรวบรวมเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน และอื่นๆ โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนเพื่อการกุศล เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้มีการเรียนการสอน ส่วนมากทางโรงเรียนจะมีแต่เด็กนักเรียนยากจนทั้งหมด และจะมีสามเณรมาเรียนร่วมด้วย สามเณรส่วนใหญ่จะเป็นเด็กด้อยโอกาสทั้งสิ้นจะมาตามจังหวัดต่างๆเช่น เชียงราย บุรีรัมษ์ ปทุมธานี ยโสธรเป็นต้น เด็กนักเรียนทั้งหมด 275 คน ทางโรงเรียนจึงช่วยกันหาทางบอกบุญแก่ท่านผู้ใจบุญทุกท่านได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อสนับการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสสืบต่อไป (ท่านใดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม ติอต่อสอบถามได้ที่ พระศักดิ์ชัย โชติปัญโญ (ผู้จัดตั้งผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้) 0900022786 หรือ 037349969

หรือโอนเข้าบัญชีได้ที่264-2-42663-2 ธนาคารกสิกรไทย สาขานครนายก ชื่อ พระศักดิ์ชัย โชติปัญโญ ท่านใดร่วมทำบุญมาขอความกรุณาแจ้งที่เว็ปด้วยเพื่อการตรวจสอบและแจ้งยอด อาตมาภาพจะนำภาพมาทอดผ้าป่ามาลงให้เมื่อเสร็จงาน ขอเจริญพร

h4420729.jpg