ขอร่วมบริจาคจัดตั้งกองทุนเพื่อ​การศึกษาพระภิกษุสามเณร

Spread the love

วัดอร่ามมงคลเป็นที่ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยา จากการจัดการศึกษาทราบว่า เด็กที่มาบวชเรียนส่วนมากมาจากฐานะยากจน ครอบครัวแตกแยก ทางโรงเรียนจึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อต่อยอดให้พระภิกษุสามเณรที่เรียนดีแต่ยากจน ได้มีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมคนอื่นตามความสามารถ
ดังนั้น จึงเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา โดยโอนผ่านธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 9832749336 ชื่อกองทุนสถานธรรมโอสถ หรือ โทร 0840344606 0942813500 พระครูปริยัติโพธิธรรม