ขอรับบริจาค เสื้อผ้ามือสอง อุปกรณ์การเรียน และยารักษาโรค ช่วยเหลือในถิ่นทุรกันดาร

Spread the love

เจริญพรญาติโยมทุกท่าน ด้วยอาตมาภาพเจ้าอาวาสวัดหนองเรือ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จะได้จัดให้มีโครงการออกช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารภายในเขตจังหวัดลำพูน ร่วมกับเด็กและเยาวชน จะได้ออกไปแจกจ่ายเสื้อผ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ สมุดดินสอ ในเดือนพฤศจิกายน ดังนั้นแล้วอาตมาภาพจึงมาบอกบุญเพื่อให้ญาติโยมทุกท่านร่วมบริจาคสิ่งของดังต่อไปนี้

๑. เสื้อผ้าเก่า มือสอง สภาพสมบูรณ์ใช้ต่อได้
๒. ผ้าห่ม ผ้าขนหนู
๓. อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ดินสอ ปากกา ฯลฯ
๔. ยารักษาโรค จำพวก ยาหม่อง พาราลดไข้ ยาแก้ไอ พาสเตอร์แปะแผล เป็นต้น
๕. อื่น ๆ ที่จำเป็น

สามารถส่งของทั้งหมดมาได้ที่

สำนักงานเจ้าอาวาสวัดหนองเรือ
๑ หมู่ ๗ ตำบลหนองหนาม
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
๕๑๐๐๐

รับบริจาคไปเรื่อย ๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาตมภาพ โทร ๐๘๓-๑๑๔๓๖๘๑ หรืออีเมล [email protected]

ขอเจริญพร
พระใบฎีกาณัฏต์ฐนันท์ คุณวีโร
เจ้าอาวาสวัดหนองเรือ