กรรมหนัก 5 ประการ

Spread the love

อนันตริยกรรม

กรรมหนัก, กรรมที่เป็นบาปหนักที่สุด ตัดทางสวรรค์ ตัดทางนิพพาน
กรรมที่ให้ผลคือ ความเดือดร้อนไม่เว้นระยะเลย มี ๕ อย่าง คือ

๑) มาตุฆาต ฆ่ามารดา
๒) ปิตุฆาต ฆ่าบิดา
๓) อรหันตฆาต ฆ่าพระอรหันต์
๔) โลหิตุปบาท ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห้อขึ้นไป
๕) สังฆเภท ทำสงฆ์ให้แตกกัน

พระเทวทัต
ถูกธรณีสูบลงสู่อเวจีมหานรกหน้าวัดพระเชตวันมหาวิหาร อารามของอาณาถบิณฑิกเศรษฐี
แต่ผลบุญที่ท่านมีจิตใจสำนึกผิดอย่างสุดซึ้ง ด้วยการถวายกระดูกตั้งแต่คางถึงหัวในขณะถูกแผ่นดินสูบเป็นพูทธบูชา
หลังจากตกนรกนับได้แสนกัปแล้ว(แสนกัปหรือ 1 กัปไม่แน่ใจ)
ก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์และได้ตรัสรู้เป็น พระปัจเจกพุทธเจ้า พระนามว่า อัฏฐิสระ

คำถาม

งั้น คำว่า กรรมหนักทำให้ ไม่ได้ผุดได้เกิด ก็ผิดสิครับ
…ได้เกิดแน่ แต่จะนานแค่ไหนเท่านั้นเองไช่หรือไม่