กรรมของผู้ที่ชอบขวางคนทำบุญ ขัดขวางบุญของผู้อื่น

Spread the love

กรรมของผู้ที่ชอบขวางคนทำบุญ

สิ่งที่เราพึงระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งก็คือ ในเวลาที่มีคนตั้งใจจะ
ทำบุญ แล้วเราไปขัดขวางเขา ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตาม เราก็ได้ทำบาปลงไปแล้ว

เหมือนเรื่องราวของพระโลสกะ (อรรถกถาเล่มที่ 56 พระสุตตันนปิฏก
ขุททกนิกาย ชาดก ภาค1 หน้าที่ 2 อรรถกถาโลสกชาดก
ที่ 1) 
ที่เคย ขัดขวางบุญของผู้อื่น โดยในชาติหนึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาส
ของวัดหนึ่ง แล้วมีพระธุดงค์มาแถวนั้นและพักในวัดของท่าน

เย็นวันนั้นมีเศรษฐีมาฟังธรรมจากพระธุดงค์ แล้วได้นิมนต์ท่าน
และพระธุดงค์รูปนั้นเพื่อถวายอาหารในวันรุ่งขึ้น แต่พอตอนเช้าท่าน
กลัวว่าเศรษฐีจะชอบใจพระธุดงค์มากกว่าตน ท่านจึงเคาะระฆังเบาๆ
แล้วออกไปที่บ้านเศรษฐีคนเดียว ท่านบอกเศรษฐีว่าสงสัยพระธุดงค์
จะขี้เกียจ จึงยังไม่ตื่น แล้วท่านก็ฉันอาหารรูปเดียว

พอฉันเสร็จ เศรษฐีคนนั้นก็ได้ฝากอาหารให้ท่านนำไปให้พระธุดงค์
ด้วย แต่ท่านกลัวว่าหากพระธุดงค์ได้อาหารแล้วจะติดใจและอยู่ต่อ
ท่านจึงได้นำอาหารไปทิ้งทั้งหมด

ด้วยผลบาปนั้นเอง ทำให้ท่านต้องตกนรกหลายแสนปี แล้วก็มา
เกิดเป็นยักษ์ 500 ชาติ เกิดเป็นสุนัข 500 ชาติ โดยที่ทุกชาติจะ
ไม่ได้กินจนอิ่มเลย นอกจากมื้อสุดท้ายก่อนตายเท่านั้น พอมาเกิด
เป็นคน ก็ต้องอยู่ด้วยความลำบาก ได้กินข้าวทีละเม็ดจากพื้นที่เขาใช้เทน้ำล้างหม้อข้าว

หลังจากนั้นพระสารีบุตรมาพบก็ชวนให้บวช แม้จะเป็นพระ ท่าน
ก็ยังไม่ได้ฉันจนอิ่ม และด้วยบาปที่ท่านทำมา ใครใส่บาตรท่าน
เพียงนิดหน่อย คนก็จะเห็นเหมือนเต็มบาตรแล้ว จึงไม่ถวายอะไร
ให้อีก และด้วยผลบาปที่เคยทำมา บางคนอาหารที่คนนำมาถวาย
ให้ท่านก็จะหายไป

ต่อมาท่านเจริญวิปัสสนาจนบรรลุอรหันต์ แม้จะเป็นพระอรหันต์
แต่ท่านก็ยังไม่เคยได้ฉันจนอิ่มเลยแม้แต่มื้อเดียว
 จนวันสุดท้ายของ
ชีวิต พระสารีบุตรท่านทราบว่าวันนี้ท่านจะปรินิพพาน จึงคิดจะให้ท่าน
ได้ฉันจนอิ่มให้ได้ ด้วยการชวนท่านไปบิณฑบาตด้วยกัน แต่ด้วยบาป
ที่ท่านได้ทำมา ทำให้ชาวบ้านไม่สนใจแม้แต่จะยกมือไหว้พระสารีบุตร

พระสารีบุตรจึงให้ท่านกลับไปรอที่วัด พระสารีบุตรจึงได้บิณฑบาตร
แล้วจึงให้คนนำอาหารที่ได้มอบให้พระโลสกะ แต่ด้วยบาปของท่าน
ทำให้คนที่รับอาหารนั้นลืมแล้วกินเอง

พอพระสารีบุตรกลับมาถามพระโลสกะ ก็พบว่ายังไม่ได้ฉันอะไรเลย
พระสารีบุตรจึงเข้าไปบิณฑบาตรในวัง ได้ขนม 4 อย่างมาจนเต็มบาตร
พระสารีบุตรต้องถือบาตรให้ พระโลสกะจึงได้ฉันจนอิ่มก่อนตาย
(เพราะถ้าหากให้ท่านถือเอง อาหารอาจจะหายไป)

จะเห็นว่าบาปจากการขวางบุญผู้อื่นนั้นน่ากลัวมาก นี่แค่ขวางบุญ
แค่ครั้งเดียวนะครับ แล้วลองคิดดูสิครับว่า คนที่ชอบพูดว่าอย่าไปทำบุญที่วัดนั้น เพราะรวยแล้ว อย่าทำบุญที่วัดนี้ เพราะคนเยอะแล้ว
อย่าทำบุญ เพราะบุญไม่มีจริง อย่าทำบุญที่วัดนั้น เพราะวัดนั้นไม่ดี อย่า
เพิ่งทำบุญเลย ทำมาหากินก่อน อย่าทำบุญเกินตัว อย่า อย่า อย่า

คนที่ทำแบบนี้ เวลารับกรรมจะมีชีวิตที่ยากลำบากแค่ไหน ไม่อยากจะคิดเลยครับ

มาจากหนังสือ บุญใหญ่ พลิกชีวิต

ที่มา board.palungjit.org/showthread.php?t=492835