กฐินแสนกอง พ.ศ. 2556 ปีที่ 8 เริ่มทอดตั้งแต่ ตุลาคม 2556

Spread the love
h541a4f1.gif

โครงการกฐินแสนกองเว็บพลังจิต จะทยอยทอดกฐินไปเรื่อยๆจนให้ครบ 1 แสนกอง 

อาจใช้เวลาหลายปี สมมุมติว่าปีแรกเราทอด 300 กอง คนที่บริจาคมาในปีนี้ ก็ได้อานิสงส์ กฐิน 300 กอง

ไม่ได้หมายความว่า ทอดทีเดียว ปีเดียว แสนกอง เมื่อเราทอดปีละหลายๆกอง เราทอดทุกปี รวมกันจึง จะครบกฐินแสนกอง

พอปีไหน ครบแสนกองแล้ว ปีต่อไปก็เริ่ม แสนที่ 2 เป็นทอดกฐิน 2 แสนกอง แต่ว่าคนที่มาทอดทีหลังอาจจะไม่ได้ถึง แสน สองแสนกอง

ตามปีที่เรากำหนด แต่อาจจะครบแสนได้ ถ้าทอดเรื่อยๆ

ทางเว็บพลังจิตจะทยอยทอดกฐิน ก่อนกำหนดการทอดของแต่ละวัด

โดยจะเริ่มทอดตั้งแต่ ตุลาคม 2556

ปิดการรับบริจาค วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556

ทอดกฐิน แสน กอง (สร้างประโยชน์ให้พระในวัด แสนครั้ง กระจายในวงกว้าง ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นการจรรโลงพระศาสนาให้รุ่งเรืองถาวรสืบไป ผู้ที่ได้ทำบุญก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ค้ำจุนพระศาสนาผู้ที่ได้รับคือพระภิกษุ สงฆ์ได้อาศัยปัจจัยสี่เป็นการดำรงขึ้นให้มีติดอยู่เพื่อปฏิบัติธรรม เพื่อสั่งสอนธรรมแก่ชาวโลกเป็นการสืบศาสนาให้ถาวร ซึ่งชาวพุทธควรจะปฏิบัติพิธีอันดีงามนี้ให้ถาวรสืบไป)

กำหนดจิต แสน ครั้ง (ฝึกจิตแสนครั้ง)

ได้อานิสงส์คูณ แสน (ได้พลังบุญมหาศาลแสนเท่าตัว)

กฐินแสนกองเปรียบเสมือนสายฝนตกลงมาเม็ดเล็กๆ แต่ตกกระจายครอบคลุมพื้นที่จำนวณมาก

ดำเนินการโดยเราเปิดรับบริจาคและเราจะโอนเงินทางธนาคารเข้ากับกองกฐินวัดหรือคณะกฐินอื่นๆเพื่อไปทอดกฐิน

โดยแบ่งเงินออกเท่าๆกัน เงินทีท่านบริจาคมาส่วนหนึ่งจะเฉลี่ยออกเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการกฐิน เช่น ค่าธรรมเนียมโอนเงินเข้าบัญชีวัดต่างจังหวัด เป็นต้น.

ร่วมบุญทอดกฐินโดยการโอนเงินได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 924-0-19425-9

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 795-0-21469-4

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 391-2-03497-7

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 365-232389-4

ชื่อบัญชี นาย วีระชัย แก่นภักดี (Mr.Veerachai Kanphugdee)
ทุกบัญชี สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์